Story – 1937-1945 – VN

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

1937-1945

Khi chiến tranh nổ ra khắp thế giới, nhiều doanh nghiệp phải đối phó muôn vàn khó khăn để tồn tại. Tuy nhiên, đối với Leung Yun Chee, đó lại chính là cơ hội để mở rộng doanh nghiệp. Trong giai đoạn quân Nhật chiếm đóng Singapore, hoạt động giao thương bị ngừng trệ. Điều này có nghĩa là Leung Yun Chee không còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài. Và như vậy, Axe Brand Universal Oil trở thành thương hiệu người tiêu dùng nghĩ tới ngay khi cần, và đạt vị trí dẫn đầu trong thị trường dầu gió.