Symtoms 2 – BLOCKED NOSE – Tabs – VN

NGHẸT MŨI

Trung bình người lớn có thể bị cảm lạnh ba đến bốn lần mỗi năm. Cảm lạnh khiến bạn cảm thấy khó thở và mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Mùi hương bạc hà và đặc tính xoa dịu của Ống Hít Mũi Hiệu Cây Búa, Dầu Gió Trắng Hiệu Cây Búa và Dầu Gió Kim Bản Hiệu Cây Búa, giúp thuyên giảm nghẹt mũi.