Slide 1

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
Kami sedar bahawa dengan adanya kami menjaga masyarakat, mereka jugalah yang akan menjaga anda. Itulah sebabnya apabila pengasas Leung Yun Chee memulakan perniagaan lebih 90 tahun yang lalu, beliau telah meletakkan kepentingan masyarakat sebagai asas kepada perniagaan.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
Chúng tôi hiểu rằng khi đội ngũ nhân viên công ty được quan tâm chu đáo, thì họ sẽ quan tâm đến khách hàng một cách chu toàn nhất. Đó là lý do mà khi Leung Yun Chee khởi sự kinh doanh thời điểm hơn 90 năm trước, ông đã chọn con người làm yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
Chúng tôi hiểu rằng khi đội ngũ nhân viên công ty được quan tâm chu đáo, thì họ sẽ quan tâm đến khách hàng một cách chu toàn nhất. Đó là lý do mà khi Leung Yun Chee khởi sự kinh doanh thời điểm hơn 90 năm trước, ông đã chọn con người làm yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp.

Slide 2

KẾ THỪA
Trải qua nhiều thế hệ khách hàng, các sản phẩm của chúng tôi đã mang lại phương thức giảm đau nhẹ nhàng, tự nhiên cho các gia đình trên khắp thế giới trong hơn 90 năm qua. Chúng tôi hân hạnh khi được công nhận là một Thương hiệu Di sản bản địa Singapore, cũng như được trao Giải thưởng Superbrand. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp chúng tôi: một nhãn hiệu được nhiều gia đình yêu thích và tin cậy.

KẾ THỪA
Trải qua nhiều thế hệ khách hàng, các sản phẩm của chúng tôi đã mang lại phương thức giảm đau nhẹ nhàng, tự nhiên cho các gia đình trên khắp thế giới trong hơn 90 năm qua. Chúng tôi hân hạnh khi được công nhận là một Thương hiệu Di sản bản địa Singapore, cũng như được trao Giải thưởng Superbrand. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp chúng tôi: một nhãn hiệu được nhiều gia đình yêu thích và tin cậy.

KẾ THỪA
Trải qua nhiều thế hệ khách hàng, các sản phẩm của chúng tôi đã mang lại phương thức giảm đau nhẹ nhàng, tự nhiên cho các gia đình trên khắp thế giới trong hơn 90 năm qua. Chúng tôi hân hạnh khi được công nhận là một Thương hiệu Di sản bản địa Singapore, cũng như được trao Giải thưởng Superbrand. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp chúng tôi: một nhãn hiệu được nhiều gia đình yêu thích và tin cậy.

Slide

CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi tin rằng sự tin cậy từ các gia đình trong hơn 90 năm qua, cũng như sự kế thừa truyền thống của thương hiệu, là một minh chứng cho chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng vẫn ổn định theo thời gian, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát chất lượng. Chúng tôi tự hào về việc tuân thủ nghiêm túc các quy định và tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi luôn phát huy hiệu quả, là một cái tên mà khách hàng luôn nhớ đến.

CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi tin rằng sự tin cậy từ các gia đình trong hơn 90 năm qua, cũng như sự kế thừa truyền thống của thương hiệu, là một minh chứng cho chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng vẫn ổn định theo thời gian, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát chất lượng. Chúng tôi tự hào về việc tuân thủ nghiêm túc các quy định và tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi luôn phát huy hiệu quả, là một cái tên mà khách hàng luôn nhớ đến.

CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi tin rằng sự tin cậy từ các gia đình trong hơn 90 năm qua, cũng như sự kế thừa truyền thống của thương hiệu, là một minh chứng cho chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng vẫn ổn định theo thời gian, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát chất lượng. Chúng tôi tự hào về việc tuân thủ nghiêm túc các quy định và tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu, để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi luôn phát huy hiệu quả, là một cái tên mà khách hàng luôn nhớ đến.

previous arrow
next arrow

Welcome! Please select your language.
Chào mừng! Xin chọn ngôn ngữ của bạn.
欢迎!请选符合您的语言.

© Công ty Dược phẩm Leung Kai Fook. Tất cả các quyền được bảo lưu.