LKF IN THE REGION,

CƠ SỞ SẢN XUẤT

Giữ đúng cam kết về chất lượng của nhà sáng lập Leung Yun Chee, tất cả các cơ sở sản xuất của LKF đều tuân thủ những quy định và chứng nhận nghiêm ngặt, được công nhận khắp thế giới. LKF Medical đạt chứng nhận Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) tại Singapore từ năm 2003.

© Công ty Dược phẩm Leung Kai Fook. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Việt Nam | Tiếng Việt