LỊCH SỬ,

LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU AXE BRAND - CÂY BÚA

Thương hiệu Cây Búa đã trở thành biểu tượng dược phẩm và sản phẩm sức khỏe đáng tin cậy trên toàn thế giới, nhờ vào sự kết hợp giữa tài kinh doanh nhạy bén của người sáng lập và công thức dầu gió xuất sắc đã được minh chứng bởi thời gian. Trong suốt 90 năm qua, đến nay khách hàng tin dùng các sản phẩm Thương hiệu Axe Brand – Cây Búa đã có mặt khắp thế giới, nhiều khách hàng trung thành đã trở thành đại sứ thương hiệu, giúp chia sẻ trải nghiệm về sản phẩm với gia đình và bạn bè. Bằng cách đó, Thương hiệu Axe Brand-Cây Búa chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim và tâm trí của hàng triệu người trên khắp thế giới, được ngành dược phẩm và nhiều gia đình công nhận là Thương hiệu đáng tin cậy.

© Công ty Dược phẩm Leung Kai Fook. Tất cả các quyền được bảo lưu.
Việt Nam | Tiếng Việt